Čo je liberalizmus, kto je liberál | výhody a nevýhody

Liberalizmus je politická a morálna filozofia založená na slobode, súhlase a rovnosti pred zákonom. Liberáli sa hlásia k širokému spektru názorov v závislosti od ich chápania týchto zásad, ale vo všeobecnosti podporujú obmedzené vlády, individuálne práva (vrátane občianskych a ľudských práv), kapitalizmus (voľné trhy), demokraciu, sekularizmus, rodovú rovnosť, rasovú rovnosť, internacionalizmus, slobodu prejavu, slobodu tlače a slobodu náboženského vyznania.

*Podľa najmúdrejších mozgov nášho národa je liberalizmus synonymum pre psychopatov, úchylakov, pedofilov, kanibalov, džendžerov, feťákov a LGBTI.*

Liberalizmus sa výrazne presadil vo veku osvietenstva, keď bol populárny medzi západnými filozofmi a ekonómami. Liberalizmus sa snažil nahradiť normy dedičného privilégia, štátneho náboženstva, absolútnej monarchie, božského práva kráľov a tradičného konzervativizmu reprezentatívnou demokraciou a vládou zákona. Liberáli tiež ukončili merkantilistickú politiku, kráľovské monopoly a ďalšie prekážky obchodu, namiesto toho podporovali voľný obchod a voľné trhy. Filozof John John Locke sa často pripisuje založeniu liberalizmu ako osobitnej tradície založenej na spoločenskej zmluve, ktorá tvrdí, že každý človek má prirodzené právo na život, slobodu a majetok a vlády nesmú tieto práva porušovať.

*Cieľom liberlaizmu je sloboda. Možnosť žiť, cestovať, podnikať, mať svoje hobby, v rámci zákonov a práv ostatných si užívať život, venovať sa tomu, čomu sa človek sám venovať chce.*

Extrémna pravica aj ľavica politického sporu sú vždy nesprávne.
-Dwight D. Eisenhower

Bavíme sa o tom, že ak je niekto liberál, nemusí to automaticky znamenať extrémistický liberalizmus alebo ako vzdelanci vravia, liberálny fašizmus. Že na svete existujú ľudia, ktorí to aj s liberalizmom preháňajú alebo si ho inak vykladajú neznamená, že sú všetci liberáli takí. Snáď sa aspoň na tom zhodneme, predsa extrémny konzervatizmus by bolo sedieť na zadku a nič. A taktiež nikdo za takúto lenivosť a nečinnosť nenadáva všetkým konzervatívcom. Ba naopak, aj ja ako liberál súhlasím, že v určitých veciach dáva konzervatizmus väčší zmysel. Celkovo však preferujem liberálny pohľad na svet.

Nevýhody liberalizmu:

Prezývky, primárne urážky (napr. libtardi, snowflakes, socialisti, komunisti, fašisti, úchylaci, pedofili, feťáci, kanibali, psychopati atď.).
Časté ciele úspešných propagačných kampaní odlišných filozofií.
Často nepochopení, obviňovaní z až extrémistických prejavov.
Nenávidený zákonmi.
Sloboda, čo sa niekomu nepáči.

Výhody liberalizmu:

Stále sa vzdelávať, učiť sa niečo nové, zažívať pokrok, sebarozvoj.
Zaujímať sa o názory a perspektívy ostatných.
S otvorenou mysľou a otvorenosťou uznať chybu a zmeniť názor.
Záujem o fakty, údaje, analýzy, štúdie.
Záujem o pomoc iným.
Obrovský sklad nápadov.
Menší stres, pretože mi nevyskočí tlak na 260 keď vidím homosexuálov, alebo keď sa vláda rozhodne znížiť dane podnikateľom.

Určite sa zhodneme na tom, že extrémny liberalizmus nie je to pravé orechové. Treba nájsť balans. Ako liberál uznávam tradície, taktiež preferujem to, že každý má právo uznávať/neuznávať tradície. Pokiaľ dodržiavame zákony a našimi právami nenarúšame práva iných, ja som spokojný.

Nie len práva ale aj povinnosti

Najčastejšie sa rozprávame o právach, právach a právach. Nemali by sme ale zabúdať na naše povinnosti, či už je to dodržiavanie zákonov, rešpekt starších a skúsenejších, pravidelné chodenie do školy alebo práce. Je totiž dokázané, že človek bez povinností má obrovskú náchylnosť na depresiu, existenčnú krízu a keby sme takí všetci, bola by tu anarchia.

Dúfam teda, že ste sa dozvedeli niečo nové o liberalizme. Hnevá ma, že antiliberálne osobnosti hádžu všetkých liberálov do jedného vreca, pričom “extrémni liberáli” sú menšinová skupina. Väčšina liberálov odsudzuje pedofíliu, odmieta prijímanie ilegálnych migrantov, odmieta kvóty a presadzuje sociálne opatrenia ako napr. dôchodky alebo výhody pre mladé rodiny. Naneštastie to často politici opačného spektra prekrúcajú a prezentujú práve názory menšinovej časti liberálov. Čo môžeme tiež radiť medzi nevýhody liberalizmu.

S nekonečným rešpektom a neumierajúcou vďačnosťou, tisíc krát ďakujem za prečítanie.

strýko

Aké sú nevýhody liberalizmu?

Prezývky, primárne urážky (napr. libtardi, snowflakes, socialisti, komunisti, fašisti, úchylaci, pedofili, feťáci, kanibali, psychopati atď.). Často nepochopení, obviňovaní z až extrémistických prejavov. Nenávidený zákonmi. Sloboda, čo sa niekomu nepáči.

Čo je liberalizmus?

Liberalizmus je politická a morálna filozofia založená na slobode, súhlase a rovnosti pred zákonom. Liberáli sa hlásia k širokému spektru názorov v závislosti od ich chápania týchto zásad, ale vo všeobecnosti podporujú obmedzené vlády, individuálne práva (vrátane občianskych a ľudských práv), kapitalizmus (voľné trhy), demokraciu, sekularizmus, rodovú rovnosť, rasovú rovnosť, internacionalizmus, slobodu prejavu, slobodu tlače a slobodu náboženského vyznania.

Kto je liberál?

Človek vyznávajúci liberalizmus viz. otázka vyššie.

Politika spôsobuje mnohé príznaky stresu. Zbav sa ich vďaka môjmu ďalšiemu článku. Ak ti politika znižuje prekrvenie mozgu, pozri môj článok na tému prírodné tabletky na prekrvenie mozgu a sústredenie.